Rodzina Wspólna Sprawa

Projekt jest kontynuacją podjętych w roku 2016 działań na rzecz rodzin z małymi dziećmi mieszkających na terenach rewitalizowanych Pragi Południe przez O.T.TRAD SZANSA Warszawa Ochota i Stowarzyszenie „Wspólne Podwórko”. Aktualnie chcemy rozbudować konsorcjum i przyłączyć do współpracy Fundację „Zwalcz Nudę”, poszerzając zakres oddziaływań i dopasowując ofertę do potrzeb środowiska.

Projekt „RODZINA – wspólna sprawa II” jest odpowiedzią na potrzeby społeczne terenów rewitalizowanych dzielnicy Pragi Południe. Wyraża troskę o rozwój najmłodszych mieszkańców dzielnicy i środowisko, w jakim się wychowują. Połączone działania trzech organizacji: Stowarzyszenia „Wspólne Podwórko” oraz Towarzystwa Rozwijania Aktywności Dzieci SZANSA i Fundacji „Zwalcz Nudę” zaplanowane zostały z uwzględnieniem innych lokalnych zasobów – placówek wczesnej opieki i edukacji i założeniem wykorzystania także ich potencjału. Projekt ma na celu zwiększenie szans rozwojowych dzieci w wieku 0-6 lat oraz ich rodziców / opiekunów poprzez wzmocnienie kompetencji społecznych, opiekuńczo – wychowawczych, wsparcie edukacyjne i psychologiczne rodziców

Zrzeszone w konsorcjum trzy organizacje pozarządowe działają od wielu lat na rzecz dzieci i rodzin, są rozpoznawalne i cenione w dzielnicy, mają stałych odbiorców i profesjonalną kadrę. Gwarantują rzetelne i efektywne wykonanie zadania. Liderem Zadania jest Oddział Terenowy Towarzystwa Rozwijania Aktywności Dzieci „SZANSA” Warszawa- Ochota, który prowadzi działania we współpracy z południowo-praskim środowiskiem edukacyjnym od 2000 roku.

Członkowie konsorcjum

I

Stowarzyszenie” Wspólne Podwórko” – prowadzimy indywidualne konsultacje psychologiczne z zakresu rozwoju dziecka,
umiejętności wychowawczych, spotkania rodzinne, terapię ręki, terapię logopedyczną, grupowe zajęcia dla rodziców z dziećmi z wykorzystaniem metody ruchu rozwijającego Weroniki Sherborne.
Zajęcia prowadzi wykwalifikowana kadra, specjaliści od  pracy z małymi dziećmi i ich rodzinami.
Zapisy od poniedziałku do piątku  pod numerem tel. 792 222 626 

 

II

Towarzystwo Rozwijania Aktywności Dzieci „SZANSA”
Budujemy sieć placówek i instytucji współpracujących na rzecz dziecka i rodziny,integrujemy środowisko wczesnej edukacji na terenie dzielnicy Praga – Południe, prowadzimy konsultacje psychologiczne, EDU – kawiarenkę (spotkania edukacyjne dla rodziców i opiekunów), warsztaty dla rodziców podnoszące kompetencje wychowawcze
oraz dla profesjonalistów pracujących z dziećmi Na terenie przedszkoli prowadzimy zajęcia integracyjno – adaptacyjne
dla dzieci i rodziców we wszystkich grupach wiekowych.
Kontakt szansa4@o2.pl  lub 507 191 134

 

III

Klub Zwalcz Nudę to rodzinne miejsce pełne nieodpłatnych warsztatów, zajęć, kafejka, świetlica,wypożyczalnia gier planszowych i sala zabaw dla dzieci. Od wtorku do piątku każdy może skorzystać z otwartej przestrzeni klubu: Sali zabaw  z kulkami,
wypożyczalni gier planszowych, kafejki oraz Sali pełnej wspaniałych edukacyjnych zabawek!
Zapisy Agnieszka Jóźwiak od wtorku do piątku po 15:00 tel. 884 939 880

Projekt finansowany ze środków Miasta Stołecznego Warszawy: