Polska Izba Żywności Ekologicznej w partnerstwie z Fundacją Zwalcz Nudę, Kujawsko – Pomorskim Stowarzyszeniem Producentów
Ekologicznych EKOŁAN oraz Poloniakiem realizuje operację pn. „Jemy Eko”. Jej celem jest promowanie zrównoważonej produkcji, dystrybucji i konsumpcji żywności, informowanie oraz edukowanie konsumentów w zakresie podstawowych, praktycznych zasad i sposobów identyfikacji ekologicznych produktów spożywczych, w tym pod kątem ich krajowego i lokalnego pochodzenia. Cel ten przekłada się na stymulowanie ekologicznego patriotyzmu konsumenckiego i popytu na krajowe produkty organiczne.

Drugim głównym celem projektu jest zachęcanie rolników do przechodzenia na ekologiczne metody produkcji rolnej oraz wspieranie ich w organizowaniu krótkich, lokalnych łańcuchów dostaw, powiązanych z określonymi grupami odbiorców (konsumentów). Krótkie łańcuchy dostaw ekoproduktów w projekcie będą prezentowane jako przedsięwzięcia ekoinnowacyjne organizacyjnie, warte zainteresowania i zaangażowania ze strony producentów i dystrybutorów żywności.

Grupy docelowe projektu to:
 • Konsumenci żywności zainteresowani zakupem produktów wysokiej jakości żywieniowej i zdrowotnej, do których należą certyfikowane produkty ekologiczne. Do grupy tej należą w szczególności osoby młode oraz rodzice dbający o zdrowe odżywianie dzieci i całej rodziny. Pod względem demograficznym są to w przeważającej mierze mieszkańcy miast, osoby wykształcone i korzystające z internetowych środków komunikacji. Grupa ta obejmuje beneficjentów z obszaru całej Polski.
 • Producenci żywności (rolnicy), zarówno posiadający już atest produkcji metodami ekologicznymi, jak i będący w trakcie przestawiania gospodarstwa na ekoprodukcję, jak również rolnicy w różnym stopniu zainteresowani rozpoczęciem produkcji żywności metodami ekologicznymi. Grupa docelowa obejmuje obszar całej Polski. Do grupy tej zaliczają się również przetwórcy oraz dystrybutorzy żywności jako interesariusze łańcucha dostaw.
W ramach operacji zaplanowano realizację następujących działań:
 • 3 stoiska wystawiennicze – dwa na targach żywności (targi Biocontracting w Nadarzynie i Natura Foods w Łodzi) oraz  jedno stoisko podczas Narodowego Dnia Sportu;
 • 10 artykułów informacyjno-edukacyjnych, podzielonych na dwie grupy adresatów: konsumentów oraz producentów żywności;
 • 3 foldery informacyjne dla trzech grup odbiorców: konsumentów, sklepów detalicznych oraz rolników i przetwórców polskiej żywności ekologicznej;
 • 2 filmy promujące żywność i żywienie ekologiczne oraz ekologiczną produkcję;
 • kampanię PR w Internecie promująca żywność i żywienie ekologiczne oraz ekologiczną produkcję.
Planowane efekty działań:
 • 3 tys.osób odwiedzających stoiska na targach, poinformowanych w sposób bezpośredni w zakresie tematycznym objętym operacją;
 • 10 artykułów informacyjno-promocyjnych na temat żywności ekologicznej opublikowanych w internecie (planowane 4 tys. pobrań/wyświetleń artykułów ze strony internetowej);
 • 3 foldery promocyjne w nakładzie 5 tys. sztuk – opracowane, wydane i rozdystrybuowane zainteresowanym osobom;
 • spot i film na temat certyfikowanych produktów ekologicznych (planowana liczba emisji i pobrań dla spotu 20 tys., dla filmu 3 tys.);
 • 100 tys. odbiorów kampanii promocyjnej w Internecie.


Operacja sfinansowana w tym strona internetowa w ramach EFRROW.
Link do strony
EFRROW: KLIK 

Więcej informacji na stronie projektu: www.jemyeko.com

SPOTY REKLAMOWE

Ta strona korzysta z ciasteczek, aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie. Dalsze korzystanie z niej oznacza, że zgadzasz się na ich użycie.
Zgoda