Stowarzyszenie Wspólne Pdwórko

 

Stowarzyszenie Wspólne Podwórko to organizacja non – profit, działająca na rzecz kompleksowego wsparcia rozwoju dzieci i młodzieży a także dorosłych i ich środowiska społecznego. Nasze wartości to dbałość o jakość więzi między ludźmi w relacjach i w społeczności oraz szacunek dla różnorodności. Wierzymy, że to co robimy w skali mikro – w relacjach między nami a odbiorcami naszych działań, naszymi darczyńcami i partnerami znajduje odbicie na szerszą skalę w społeczności. Tworzymy klimat wsparcia i wzajemności, który sprzyja eliminowaniu barier zakłócających rozwój dzieci i młodzieży, ale i dobrostan dorosłych.

Nasz adres: ul. Chrzanowskiego 13, lokal U3

Działania w ramach projektu „Rodzina Wspólna Sprawa II”:

  • Konsultacje psychologiczne – spotkania dla dzieci i rodziców, którzy widzą zarówno problemy wychowawcze, trudności dziecka, jak i własne trudności wynikające z pełnionej roli, chcą lepiej poznać siebie, rozwiązać swoje problemy, a tym samym wpłynąć na jakość relacji ze swoimi najbliższymi. Spotkania z dziećmi 0-3 rok życia odbywają się wraz z rodzicami dziecka. Podczas zajęć psycholog uczy rodziców obserwować swoje dziecko, odczytywać jego zachowania, emocje oraz odpowiednio reagować na nie. Rodzice dostają także instruktaż w jaki sposób wspierać rozwój malucha. Istnieje możliwość konsultacji indywidualnych oraz rodzinnych.
  • zajęcia dla mam z dziećmi z zastosowaniem metody ruchu rozwijającego Weroniki Sherborne – dwugodzinne spotkania, odbywające się raz w tygodniu, we środy w godzinach 10-12. Zajęcia wzmacniają u dziecka poznanie własnego ciała, jego granic, możliwości kontrolowania oraz rozluźniania go. Poprzez kontakt z innymi dorosłymi i zabawę z dziećmi wspierają umiejętności adaptacyjne, odnalezienie się w nowej grupie, w tym grupie przedszkolnej. Ważnym aspektem zajęć jest praca mam z dziećmi – pokazywanie mamom jak wprowadzać dziecko w nowe dla niego sytuacje w komfortowy i niezagrażający mu sposób, uczeniu tego, jak stawiać dziecku granice, radzić sobie ze złością czy smutkiem dziecka, dbając przy tym o jego emocje Zgodnie z myślą zajęć prowadzonych metodą Weroniki Sherborne praca nad wyżej wymienionymi elementami odbywa się głównie poprzez pracę z ciałem i ruch.
  • Terapia logopedyczna – sesje indywidualne, które obejmują: usprawnianie mięśni aparatu artykulacyjnego, usprawnianie funkcji pokarmowych i oddechowych, wywoływanie brakujących głosek, terapia seplenienia międzyzębowego, praca z dziećmi z opóźnionym rozwojem mowy, wzbogacanie słownika dziecka. potkania indywidualne będą służyły korygowaniu złych nawyków i wad artykulacyjnych.
  • Terapia ręki – indywidualne spotkania skierowane  przede wszystkim do dzieci z trudnościami w zakresie małej motoryki, czyli precyzyjnych ruchów rąk dłoni i palców. Wspieranie rozwoju sprawności manualnej pozwala dziecku stać się bardziej samodzielnym w codziennym życiu, ponieważ przekłada się bezpośrednio na umiejętności takie jak np. samodzielne jedzenie, czy ubieranie. Ułatwia również nabywanie umiejętności przedszkolnych, oraz szkolnych, takich jak rysowanie, pisanie, wycinanie. Podczas zajęć dzieci ćwiczą chwyt pisarski, pracują nad rozwojem umiejętności grafomotorycznych, koordynacją wzrokowo- ruchową oraz koncentracją uwagi. Wszystkie ćwiczenia są prowadzone w sposób atrakcyjny dla dzieci oraz dopasowany do ich indywidualnych potrzeb.

Zapisy od poniedziałku do piątku w godzinach 9:00-15:00 oraz 16:00-18:00 pod numerem tel. 792 222 626

Ta strona korzysta z ciasteczek, aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie. Dalsze korzystanie z niej oznacza, że zgadzasz się na ich użycie.
Zgoda