LISTA REZERWOWA: Zajęcia metodą ruchu rozwijającego Weroniki Sherborne ( dzieci 2-3 lata) – ZwalczNudę

Kiedy? Data: 30/01/2023 w godzinach: 14:30 - 15:15

Gdzie? Klub dla Rodzin "Zwalcz Nudę"

Kategoria: Klub dla Rodzin "Zwalcz Nudę"

Kategoria wiekowa: 0-3 lata

Zakończone


TO JEST ZAPIS NA LISTĘ REZERWOWĄ. JEŚLI ZWOLNI SIĘ MIEJSCE POWIADOMIMY PAŃSTWA MAILOWO LUB TELEFONICZNIE.

ZAPISY RUSZAJĄ 25 STYCZNIA O GODZINIE 18:00.

 

Zapraszamy na zajęcia sportowe, podczas których poprzez ruch i zabawę rodzice nauczą się jak wprowadzać dziecko w nowe dla niego sytuacje w komfortowy i niezagrażający mu sposób. Zajęcia uczą  jak stawiać dziecku granice, radzić sobie ze złością czy smutkiem, dbając przy tym o jego emocje. Ćwiczenia  wzmacniają u dziecka poznanie własnego ciała, jego granic, możliwości kontrolowania oraz rozluźniania go. Ważnym aspektem jest również wspólna zabawa i kontakt opiekuna z dzieckiem.

UWAGA! Wszystkie zajęcia w Fundacji są nieodpłatne i współfinansowane przez m.st.Warszawa w ramach wskazanego grantu.

Pierwszeństwo w zapisach na całoroczne zajęcia mają osoby, które opłacą na rzecz Fundacji darowiznę o wartości minimum 50 PLN.

Jest to Państwa wkład w funkcjonowanie naszej fundacji i jednocześnie swoista opłata motywacyjna. W przypadku bowiem naruszenia regulaminu i niezapowiedzianej nieobecności na zajęciach – następuje automatyczne skreślenie z listy uczestników danych zajęć. 

Nieopłacenie darowizny nie uniemożliwia zapisania dziecka na zajęcia. Darowizna tylko wskazuje na pierwszeństwo, w ramach podziękowania Fundacji za wsparcie.

Zajęcia rozpoczynają się 30 stycznia i będą odbywać się co tydzień w poniedziałki, w godzinach 14:30-15:15.

Grupa dedykowana dzieciom w wieku 2-3 lata.

Osoby zapisane na zajęcia otrzymają e-mail ze wszystkimi potrzebnymi informacjami. Liczba miejsc ograniczona.

Zajęcia współfinansowane przez miasto stołeczne Warszawa w ramach projektu ,,Rodzina Wspólna Sprawa IV”.

Znajdź na mapie

Rezerwacja

Rodzaj biletu Ilość miejsc
Bilet zwykły

Nie chcę podawać
Nie
Tak