Regulamin Gry Miejskiej

1. Organizatorem gry miejskiej jest ZwalczNude.pl z siedzibą w Warszawie.

2. W grze mogą brać udział osoby, które zarejestrowały się na stronie www.zapisyzwalcznude.pl oraz osoby, które przyjdą na start gry – jednak tylko w razie wolnych miesc.

3. Gra jest przewidziana dla uczestników od 3 roku życia, chyba, że opis gry stanowi inaczej. Osoby poniżej 18stego roku życia muszą się zgłaszać z opiekunem.

4. Zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE – uczestnicy gry, biorąc w niej udział, wyrażają zgodę na przetwarzanie ich danych osobowych (w tym wykorzystanie zdjęć i filmów z gry). Administratorem danych jest Fundacja Zwalcz Nudę. Dane (imię, nazwisko, adres e-mail, dzielnica zamieszkania) wykorzystywane są w celu wysyłania Informatora Kulturalnego Zwalcz Nudę. Istnieje możliwość wycofania zgody, przesyłając informację drogą elektroniczną na adres promocja@zwalcznude.pl

5. Zasady gry są określone przez organizatorów każdorazowo przed grą. Zasady gry i Nagrody są określone na stronie wybranej Gry Miejskiej, a szczegóły są dostępne u Organizatorów. Organizator zastrzega sobie prawo do nie ujawniania części informacji na temat gry do jej rozpoczęcia – celem przeprowadzenia jej na równych zasadach dla wszystkich uczestników.

6. Wysyłając mail ze zgłoszeniem na Grę, uczestnik akceptuje ten Regulamin.

7. Gra trwa zgodnie z opisem na jej stronie (około 3-4 godzin) i instrukcjami rozdanymi uczestnikom w dniu gry.

8. W grze może wziąć udział 50 drużyn. Decydująca jest kolejność zgłoszeń. Zwalcznude.pl zastrzega sobie prawo do ograniczenia liczby uczestników w przypadku zbyt dużej ilości chętnych. Osoby, które do gry zostały zakwalifikowane zostaną o tym poinformowane mailowo. W przypadku dużej ilości chętnych na liście rezerwowej ZwalczNude.pl może zarządać dodatkowego potwierdzenia obecności na grze na kilka dni przed nią – poprzez przesłanie maila zwrotnego z potwierdzeniem obecności. Nie przesłanie maila może oznaczać skreślenie z listy zapisanych. Osoby, które nie będą mogły przyjść na grę i nie zgłoszą tego przed nią mailowo mogą nie być brane pod uwagę w kolejnych grach.

9. Zdjęcia i filmy z gry mogą być wykorzystane do celów promocji portalu i partnerów gry, uczestnictwo w grze jest równoznaczne z wyrażeniem na to zgody. Z chwilą przestąpienia do uczestnictwa w grze osoby pełnoletnie  i opiekunowie prawni osób niepełnoletnich wyrażają zgodę na fotografowanie ich  oraz ich dzieci  oraz zgodę na wykorzystanie bez odrębnego wynagrodzenia wizerunków dzieci w materiałach reklamowych ZwalczNude.pl i Partnerów, w warunkach zapewniających poszanowanie godności.

10. ZwalczNude.pl oraz jego pracownicy nie ponoszą odpowiedzialności za wypadki w trakcie gry.

11. Patronami i Sponsorami gry są firmy oznaczone na stronie gry poprzez swoje logo. Uczestnicy gry wyrażają zgodę na upublicznianie ich zdjęć z gry również przez Patronów i Sponsorów gry.

12. Uczestnictwo w grze może być odpłatne. Portal zachowuje prawo do podjęcia takiej decyzji najpóźniej na 10 dni przed terminem gry. W takim wypadku zarejestrowani uczestnicy zostaną o tym fakcie poinformowani mailowo, a do gry zostaną zaproszone drużyny, które w 2 dni roboczych od dnia rejestracji, lub powzięcia infomracji o odpłatności gry uiszczą wskazaną płatność. ZwalczNude.pl jednak zachowuje sobie prawo do niepobierania opłat od pierwszych zarejestrowanych drużyn. Cena obejmuje całą drużyne 2-5 osobową, bez względu na ilość jej członków. Po zarejestrowaniu się do gry uczestnik dostaje dane do wykonania przelewu. Miejsce dla drużyny zostaje zarezerwowane z chwilą otrzymania potwierdzenia przelewu przez ZwalczNude.pl, lub zaksięgowania go na koncie ZwalczNude.pl

13. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zachowanie pełnoletnich uczestników gry oraz następstwa z niego wynikające, w tym chwilowy lub stały uszczerbek na zdrowiu i wypadki śmiertelne.

14. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wypadki losowe powstałe w trakcie gry.

15. Wszystkie osoby niepełnoletnie muszą mieć przy sobie opiekuna, który odpowiada za ich bezpieczeństwo w trakcie gry.

16. Uczestnicy gry wyrażają zgodę na użycie ich adresów mailowych – podanych poniżej – celem przesyłania zaproszeń na kolejne gry miejskie za pośrednictwem Informatora Kulturalnego Zwalcz Nudę, który wysyłany jest raz w tygodniu.

17. Gra miejska ZwalczNude.pl to wydarzenie o charakterze rozrywkowym, jest ona tworzona z myślą o dobrej zabawie – prosimy o tym pamiętać w trakcie wydarzenia.

18. Jeśli regulamin poszczególnej gry nie stanowi inaczej – aby ukończyć grę nie trzeba być obecnym na wszystkich jej punktach. Każda gra ma przewidzianą godzinę zdania kart gry – nie zdanie ich w terminie, nawet minutowe opóźnienie może skutkować dyskwalifikacją. Proponujemy w przypadku braku czasu – zrezygnować z odwiedzenia jednego z punktów gry celem przybycia na metę na czas.

19. Ocena poszczególnych drużyn przez punktowych gry nie podlega negocjacjom. Od wyników gry ogłoszonych na mecie gry nie podlega uczestnikom odwołanie, sa one ostateczne. Ewentualne skargi prosimy zgłaszac mailowo na adres: krystynaradkowska@zwalcznude.pl, zostaną rozpatrzone niezwłocznie. Ich rozpatrzenie nie wpłynie jednak na końcowe wyniki gry.

Ta strona korzysta z ciasteczek, aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie. Dalsze korzystanie z niej oznacza, że zgadzasz się na ich użycie.
Zgoda