Widzę – Reaguję – Zmieniam III – ZwalczNudę

W ramach projektu Fundacja Zwalcz Nudę organizuje gry edukacyjne w szkołach podstawowych na terenie Warszawy. W tym roku zorganizujemy również grę miejską.

Zobaczcie, jak było w tamtym roku na grach w ramach Widzę-Reaguję-Zmieniam II

W ramach projektu uczniowie i uczennice dołączali do drużyny Strażników_czek Planety Ziemia i stawali oko w oko z Kryzysem Klimatycznym!

W dobie kryzysu klimatycznego edukacja ekologiczna jest bardzo ważna, a Fundacji Zwalcz Nudę ten temat jest szczególnie bliski. W ramach gry uczestnicy dowiedzieli się, jak dbać o Planetę, co wpływa na nią niekorzystnie. Nauczyli się między innymi prawidłowo segregować śmieci, poznali też informacje o niekorzystnym wpływie oleju palmowego na środowisko, rozpoznawali chronione gatunki roślin oraz poznali odpowiedź na pytanie, dlaczego powinniśmy używać mniej plastiku i wody. Wreszcie przedstawiliśmy im problem zanieczyszczenia powietrza i tego, jak powstaje smog.

W ramach gry „Zostań Ambasadorem/Ambasadorką Dostępności” chcieliśmy sprawić, by młodzi ludzie na własnej skórze przekonali się, z jakimi problemami borykają się osoby z niepełnosprawnością ruchową.

Czy młodzi mieszkańcy Warszawy wiedzą, że co szósty warszawiak lub warszawianka to osoba z jakąś niepełnosprawnością, natrafiająca na różnego rodzaju bariery na swojej drodze do pracy, szkoły, lekarza?

Pierwszym krokiem do poprawy dostępności jest zrozumienie, poznanie różnych niepełnosprawności i związanych z nimi potrzeb i ograniczeń. Uczestnicy i uczestniczki gry wyposażeni w to doświadczenie sami/same stali się w efekcie ambasadorami i ambasadorkami dostępności.

Różnorodne jest piękne! Dlatego pochylimy się nad kilkoma tematami dotyczącymi akceptacji, różnorodności, a także przeciwdziałaniu zwalczania mowy nienawiści. Gra dotyczyła tolerancji wobec osób innych narodowości czy grup etnicznych, wyznania. Znalazły się w niej także wątki związane z wojną w Ukrainie.

Wydarzenie miało charakter antydyskryminacyjny, jego celem była edukacja na rzecz różnorodności i wsparcia osób dyskryminowanych ze względu na płeć, orientację, pochodzenie, czy wyznanie. Młodzi uczestnicy zapoznali się też z podstawowymi prawami człowieka. W ramach gry uczestnicy rozwijali swoje poczucie otwartości na różnorodność i tolerancji, akceptacji.

W ramach projektu przygotowaliśmy scenariusze lekcji, które pedagodzy, nauczyciele, wychowawcy mogą wykorzystać podczas zajęć szkolnych.

Warsztat antyhejterski

Dostępność – lekcja dla Szkoły Podstawowej

Eko lekcja dla klas I-III

Eko lekcja dla klas IV-VI

Eko lekcja dla klas VII-VIII

Partnerzy