BRYGADA PORZĄDKOWA – ZwalczNudę

Brygada Porządkowa powstała na wzór popularnych wśród młodzieży grup influencerów, jednak publikowane treści będą różnić się merytorycznie – w szerszym zakresie obejmą temat ekologii i jej promowania. Misją projektu jest wykreowanie młodych ekoinfluencerów, którzy przy wykorzystaniu doskonale znanych im mediów społecznościowych, będą szerzyć wśród swoich rówieśników (i nie tylko) wiedzę na temat problemów klimatycznych, ekopostaw, świadomych i odpowiedzialnych wyborów oraz skutecznych rozwiązań. 

 

Grupa przez cały czas trwania inicjatywy będzie mogła liczyć na pomoc opiekunów projektu – otrzyma wsparcie w zakresie prowadzenia swoich kanałów w social mediach, bezpieczeństwa w sieci i sposobów na zaistnienie w Internecie. Uczestnikom w przygotowaniu pomogą warsztaty i zajęcia z ekspertami, dziennikarzami i partnerami, którzy na co dzień prowadzą działania na rzecz ekologii. Na najlepszych uczestników projektu czekają nagrody i spotkanie z popularnym influencerem. 

 

ZAPOZNAJ SIĘ Z ROZKŁADEM JAZDY BRYGADY PORZĄDKOWEJ – program warsztatów i wycieczek.

Uprzedzamy, że program może ulec zmianie w trakcie realizacji projektu.

 

Oprócz teorii jest również miejsce na praktykę. Chcemy poszerzyć oraz pomóc uczniom i uczennicom wykorzystać kompetencje cyfrowe, które w obecnych czasach są niezaprzeczalnie ważne. Członkowie Brygady Porządkowej będą mieć okazję wykazać się nabytymi umiejętnościami podczas ekowyzwań, z którego każde  dotyczyć będzie innego zagadnienia. 

Jeśli chcesz wziąć udział w rekrutacji i dołączyć do Brygady Porządkowej, koniecznie zapoznaj się z regulaminem projektu oraz innymi wymaganymi dokumentami.

DOŁĄCZ DO BRYGADY PORZĄDKOWEJ I ZOSTAŃ PARTNEREM, SPONSOREM, MECENASEM LUB INFLUENCEREM PROJEKTU!

Ambasador Honorowy

Zobacz prezentację!

Partner merytoryczny

Zobacz prezentację!

POZNAJ ZEFIRA, FALĘ I FLORĘ – BOHATERÓW BRYGADY PORZĄDKOWEJ!

 

ZEFIR

Symbolizuje wiatr i żywioł. Jego misją jest zachowanie równowagi i harmonii w naturalnym środowisku oraz między ludźmi.

Historia: Zefir wyrósł z samego wiatru, odnajdując swoje istnienie w delikatnym szeleście liści i w potężnych wiatrach górskich szczytów. Jego ojcem był porywający wiatr, a matką łagodny powiew letniego wieczoru. Urodził się z zamiłowaniem do wolności i równowagi.

Wygląd: Zefir przybiera postać młodego człowieka o subtelnych rysach twarzy, zawsze w ubraniach przypominających ruchome, lekkie płaszcze w kolorach odcieni błękitu i bieli. 

Moc: Posiada zdolność manipulacji wiatrem, kontrolując jego siłę, kierunek i tempo. Może rozpędzić wiatr, tworząc orzeźwiające bryzy albo uśpić go, by wprowadzić spokój. 

Misja w Brygadzie Porządkowej: Jego celem jest nie tylko ochrona natury, ale również pomaganie ludziom w osiąganiu równowagi emocjonalnej. Zefir przypomina o sile spokoju, wyważenia i umiejętności słuchania, zachęcając do zrozumienia, że harmonia z otaczającym nas światem zaczyna się od harmonii wewnętrznej.

Zefir jest wzorem siły, która tkwi w delikatności, a jego historia i moc to doskonałe narzędzia do przekazywania młodym ludziom ważnych wartości. Jego postać w Brygadzie Porządkowej nie tylko uczy, ale i inspiruje do troski o świat wokół nas i o nas samych.

FALA

Reprezentuje wodę jako siłę życia i równowagi. Jej celem jest ochrona zasobów wodnych oraz uświadamianie ludziom konieczności troski o wodę.

Historia: Fala narodziła się z połączenia klarowności górskich potoków i siły fal morskich. Od najmłodszych lat była świadoma wartości wody w życiu na Ziemi. Jej istnienie opiera się na harmonii, a jednocześnie na determinacji w działaniu.

Wygląd: Fala manifestuje się jako piękna młoda kobieta o delikatnych rysach twarzy, ubrana w szaty, których odcienie odzwierciedlają zmienność wód – od błękitu jezior po głębię oceanów. Jej spojrzenie emanuje spokojem wewnętrznej siły.

Moc: Opanowała kontrolę nad wodą we wszystkich jej formach. Może wpływać na jej ruchy, zmieniać kierunki strumieni i regulować intensywność deszczu. Fala posiada umiejętność odczytywania emocji poprzez wodę, co pozwala na zrozumienie i reakcję na zmiany.

Misja w Brygadzie Porządkowej: Jej głównym celem jest edukacja na temat znaczenia wody dla życia na Ziemi. Fala podkreśla potrzebę ochrony i szacunku wobec zasobów wodnych, zarówno dla przyrody, jak i dla ludzi. Zachęca do podejmowania działań proekologicznych mających na celu ochronę wód i naukę o gospodarowaniu nimi.

Fala jest symbolem spokoju i siły wodnej, przekazującym ważne przesłanie o ochronie zasobów naturalnych dla dobra naszej planety. Jej postać w Brygadzie Porządkowej stanowi nie tylko źródło wiedzy, ale również inspirację do troski o wodę i świadomego, ekologicznego postępowania.

 

FLORA

Reprezentuje ziemię jako fundament życia i stabilność w przyrodzie. Jej celem jest pielęgnowanie ziemi oraz propagowanie idei troski o środowisko naturalne.

Historia: Flora narodziła się z piękna ziemi, odnajdując swoje istnienie w glebie, skałach i naturze. Jej istota jest uosobieniem ziemskiej mocy, równowagi i mądrości. Od najmłodszych lat obserwowała procesy przyrody i uczyła się, jak zachować równowagę pomiędzy ludźmi a ziemią.

Wygląd: Flora manifestuje się jako postać kobiety o ziemistych kolorach ubrań, nawiązujących do tonacji gleby i roślinności. Jej cechy są solidne, jakby zbudowane z samej ziemi, a spojrzenie emanuje spokojem i mądrością, której nauczyła się od samej matki Natury.

Moc: Posiada zdolność komunikacji z ziemią i kontrolowania jej sił. Może odczytywać potrzeby przyrody, wpływać na wzrost roślin, przywracać równowagę ekosystemów oraz interpretować wibracje ziemi, co pozwala jej przewidywać i reagować na zmiany naturalne.

Misja w Brygadzie Porządkowej: Flora dąży do zachowania równowagi w naturze poprzez edukację na temat roli, jaką pełni ziemia w życiu wszystkich istot. Promuje praktyki ekologiczne, zwracając uwagę na zrównoważone gospodarowanie zasobami naturalnymi, recykling, ochronę gleby i roślinność oraz szerzenie świadomości ekologicznej.

Flora jest symbolem mocy i troski o ziemię, przekazującym istotne przesłanie o jej znaczeniu dla życia na Ziemi. Jej postać w Brygadzie Porządkowej stanowi źródło wiedzy i inspiracji do ochrony środowiska naturalnego oraz pielęgnowania związków z naturą.

 

Patroni medialni

Projekt dofinansowany ze środków Rządowego Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich NOWEFIO na lata 2021-2030. Za jego treść odpowiada wyłącznie Fundacja Zwalcz Nudę.

 

Logotyp Komitet do spraw Pożytku Publicznego  Logotyp Narodowego Instytutu Wolności.Logotyp Programu Funduszu Inicjatyw Obywatelskich na lata 2021-2030.

 

 

Kontakt

brygada@zwalcznude.pl