Wsparcie rodzin – ZwalczNudę

Fundacja Zwalcz Nudę, korzystając z dofinansowania m.st. Warszawy oraz budżetu Pragi-Południe prowadzi szereg programów wspierających warszawskie rodziny. Skupiamy się na pracy z całą rodziną, proponując szeroki wachlarz działań:

 • poradnictwo w zakresie indywidualnego wsparcia psychologicznego i pedagogicznego dla dzieci i opiekunów oraz całych rodzin;
 • grupy wsparcia, warsztaty grupowe z podnoszenia kompetencji wychowawczych;
 • warsztaty dla dzieci wspierające ich codzienne funkcjonowanie;
 • otwarta przestrzeń klubu dla rodzin, w której można swobodnie spędzić czas przy kawie, na zabawie czy rozmowach
 • zajęcia rozwijające dla dzieci w trzech grupach wiekowych w tym robotyka, język angielski, ekologiczne, kulinarne, zajęcia artystyczne, adaptacyjne, muzyczne, taneczne, Sherborne czy eksperymenty;
 • wydarzenia i wycieczki rodzinne i rozwijające.

RODZINA – wspólna sprawa IV

Projekt realizowany wspólnie przez 3 organizacje pozarządowe w ramach konsorcjum:

 • Fundacja Zwalcz Nudę
 • Oddział Terenowy Towarzystwa Rozwijania Aktywności Dzieci „Szansa” Warszawa Ochota
 • Stowarzyszenie „Wspólne Podwórko”

Projekt ma na celu zwiększenie szans rozwojowych dzieci w wieku 0-6 lat oraz ich rodziców / opiekunów poprzez wzmocnienie kompetencji społecznych, opiekuńczo – wychowawczych, wsparcie edukacyjne i psychologiczne rodziców.

Zaplanowaliśmy w ramach projektu:

 • zajęcia edukacyjne, ogólnorozwojowe i specjalistyczne dla dzieci w wieku 0-6 lat;
 • podniesienie kompetencji opiekuńczo-wychowawczych i społecznych na warsztatach i spotkaniach otwartych dla rodziców;
 • otwarty Klub dla Rodzin Zwalcz Nudę;
 • wydarzenia rodzinne dla uczestników Klubu;
 • konsultacje psychologiczne indywidualne wsparcie specjalistyczne (psycholog, specjalista terapii rodzinnej, mediator, prawnik);
 • pomoc logopedyczna;
 • terapia ręki

Projekt korzysta z dofinansowania Biuro Pomocy i Projektów Społecznych m.st. Warszawy

WARSZAWSKA SUPER RODZINA

Nasz projekt dzieli się na trzy panele – pracę z dziećmi, pracę z rodzicami, pracę z całą rodziną. Projekt daje rodzicom wiedzę i doświadczenie w tym, jak prowadzić relacje z dzieckiem, a dzieciom pomaga przystosować się do często trudnych sytuacji.

Słowo super kojarzy się z superbohaterami i właśnie dlatego pojawia się w nazwie projektu. Bo kim jest tata i mama dla swoich dzieci, kiedy pokazują jak zawiązać sznurówkę, kiedy pomagają rozwiązywać problemy, czy kiedy odpowiadają na setki pytań i wydaje się, że wszystko wiedzą? A kim są nasze dzieci dla nas, rodziców? W naszych oczach najpiękniejsze, najzdolniejsze i wyjątkowe. To nasi najbliżsi superbohaterowie.

 

Zaplanowaliśmy w ramach projektu:

 • przygotowanie zajęć wsparcia indywidualnego, w tym terapia ręki czy integracja sensorycznych;
 • przygotowanie konsultacji specjalistycznych (pedagog/psycholog);
 • przygotowanie grup warsztatowych dla dzieci w kilku odsłonach tematycznych;
 • otwarty klub dla rodzin, jako przestrzeń do ich integracji i rozwoju.

Projekt korzysta z dofinansowania Biuro Pomocy i Projektów Społecznych m.st. Warszawy

ZWALCZ NUDĘ ZE WSPÓLNYM PODWÓRKIEM

Celem tego projektu jest poprawa funkcjonowania rodzin (oraz poszczególnych ich członków m.in. dzieci i młodzieży), w których występują problemy opiekuńczo-wychowawcze. W jaki sposób? Chcemy tworzyć warunki do samodzielnego rozwiązywania problemów oraz wzmocnienie zdrowych/konstruktywnych więzi rodzinnych i kompetencji rodzicielskich wśród uczestników programu. Działanie skierowane jest do osób (dorośli/dzieci/młodzież) i rodzin przeżywających trudności opiekuńczo-wychowawcze, zagrożonych lub dotkniętych problemem uzależnienia od alkoholu, a także rodzin gdzie występują zachowania ryzykowne związane lub będące następstwem używania alkoholu.

Zaplanowaliśmy w ramach projektu:

 • konsultacji psychologiczne indywidualne i grupowe
 • wsparcie psychologiczne w ramach spotkań rodzinnych
 • konsultacje pedagogiczne wraz z doradztwem zawodowym
 • mediacje i interwencje kryzysowe
 • porady prawne
 • pomoc logopedyczną i terapię ręki
 • treningi i warsztaty rozwojowe dla rodziców i dzieci
 • zajęcia edukacyjne
 • zajęcia wspierająca rozwój dzieci i młodzieży
 • otwartą przestrzeń klubu oraz wydarzenia rodzinne

 

Projekt korzysta z dofinansowania Biuro Pomocy i Projektów Społecznych m.st. Warszawy

Warszawska Manufaktura Talentów

Projekt przygotowuje dzieci ze szkół podstawowych. Zajęcia rozszerzają program szkolny, ale też w nietypowy sposób pokażą, jak ważna, użyteczna, ciekawa i fajna jest szkolna wiedza. Nasz projekt to nauka poprzez zabawę, wyzwania, przygody i doznania. Podchodzimy nieszablonowo do wiedzy z programu nauczania podstawowego i, korzystając z niej, pokazujemy dzieciom, po co się tego uczą, jak ciekawy jest świat i jak ciekawa i zabawna może być nauka. Nasz projekt to seria warsztatów kreatywnych, które:

 • aktywizują, korzystając z praktycznych i problemowych metod pracy z dziećmi i młodzieżą adekwatnych do wieku rozwojowego odbiorców;
 • rozwijają zainteresowania dzieci i młodzieży;
 • pomagają odkrywać mocne strony dzieci i młodzieży;
 • uczą wykorzystywania zasobów i poszukiwania informacji.

Projekt korzysta z dofinansowania Biura Edukacji m.st. Warszawy