Współpraca – ZwalczNudę

ZOSTAŃ WYSTAWCĄ PIKNIKU

Firmy, dla których lokalny klient jest ważny, zapraszamy do zostania wystawcą pikniku.

To doskonała okazja, by zaprezentować swoją ofertę mieszkańcom Pragi-Południe oraz aby dotrzeć do lokalnej grupy odbiorców i potencjalnych klientów.

Uczestnictwo w pikniku gwarantuje możliwość budowania wizerunku swojej marki, jako odpowiedzialnej społecznie. Biorąc udział w PPP, bierzecie Państwo również udział w rozbudowanej kampanii promocyjnej. Spodziewamy się frekwencji na poziomie 2000 osób. Podczas wydarzenia będziemy przestrzegać wszelkich aktualnych obostrzeń, zasad bezpieczeństwa sanitarnego. Udział w pikniku daje także możliwość nawiązania współpracy z lokalnymi organizacjami pozarządowymi, czy instytucjami publicznymi.

 

Szczegóły współpracy w prezentacji

POBIERZ PREZENTACJĘ

Współpraca – WYSTAWCA

forma dedykowana małym lokalnym firmom

 • pełny opis i wyeksponowanie logotypu wystawcy w harmonogramie pikniku
 • stoisko na pikniku 9 mkw. bez namiotu (wynajęcie namiotu możliwe odpłatnie) – koszt 400 zł
 • podłączenie do prądu (max. 0,2 kW)
 • możliwość dystrybucji ulotek i materiałów promocyjnych
 • możliwość prowadzenia sprzedaży
 • informacja o animacji piknikowej wystawcy w jednej z informacji prasowych wysyłanych do bazy 200 mediów
 • pełny opis animacji piknikowej wystawcy oraz ekspozycja nazwy w dedykowanej zakładce o wydarzeniu na stronie www.zwalcznude.pl;
 • publikacja posta na Facebooku oraz Instagramie z informacją o animacji piknikowej partnera

koszt do 15 kwietnia: 300 zł netto

koszt po 15 kwietnia: 500 zł netto

 

Wszystkie pozyskane środki zostaną przeznaczone na rozwój wydarzenia i lokalnych NGO

Współpraca – PARTNER

forma dedykowana dużym firmom

 • wszystkie świadczenia w pakiecie “Wystawca”, a także: 
 • powierzchnia na pikniku w namiocie 3×6 z możliwością rozszerzenia powierzchni
  poza namiotem o 30 mkw.
 • możliwość przygotowania konkursu dedykowanego partnerowi w trakcie lub po pikniku
 • wyróżnienie logotypem stoiska partnera na planie stoisk
 • logo na plakatach, bannerach, ulotkach, ekranach LCD w komunikacji miejskiej, zaproszeniach
 • wyeksponowanie nazwy partnera i opisu animacji w informacji prasowej wysyłanej do bazy 200 mediów (gwarancja publikacji w mediach patronackich)
 • możliwość umieszczenia cytatu partnera w informacji prasowej
 • wysyłka mailingu do bazy 25 000 osób subskrybujących newsletter Zwalcz Nudę z opisem animacji piknikowej i nazwy wystawcy
 • możliwość wysyłki mailingu do 25 000 osób z treścią partnera – po pikniku

koszt: 3000 zł

Wszystkie pozyskane środki zostaną przeznaczone na rozwój wydarzenia i lokalnych NGO

Projekt współfinansuje Urząd Dzielnicy Praga-Południe Miasta Stołecznego Warszawy