Raport dla witryny internetowej Fundacji Zwalcz Nudę

Autor raportu: Krzysztof Busłowicz, April 19, 2022

Ocena zlecona przez: Prezes Fundacji Zwalcz Nudę

Podsumowanie ustaleń z oceny

Witryna jest zbudowana poprawnie i zgodnie z wytycznymi. Treści zamieszczone w witrynie spełniają kryteria sukcesu WCAG 2.1 na poziomie AA

Zakres oceny

Nazwa witryny Strona internetowa Fundacji Zwalcz Nudę
Zakres witryny Strona główna i podstawowe widoki podstron witryny znajdującej się pod adresem https://zwalcznude.pl
Wersja WCAG WCAG 2.1
Poziom zgodności Poziom AA
Dodatkowe wymagania dotyczące oceny
Podstawowe wsparcie dostępności Testy przeprowadzono przy użyciu przeglądarek internetowych Firefox i NVDA oraz JAWS, Chrome i Edge (silnik Chromium) i NVDA oraz JAWS, Safari i Voice Over w systemach operacyjnych Windows, MacOS, oraz Android Chorme z TalkBack, iOS Safari z VoiceOver.
Oparte na technologiach
    • HTML5

    • CSS

    • WAI-ARIA

    • SVG

Przegląd wyników audytu

Wyniki Poziom AA
Zasada Poziom A Poziom AA
1. Postrzegalność 9 / 9 11 / 11
2. Funkcjonalność 14 / 14 3 / 3
3. Zrozumiałość 5 / 5 5 / 5
4. Solidność 2 / 2 1 / 1
Ogółem 30 / 30 20 / 20

Szczegółowe wyniki audytu

Zasada 1 Postrzegalność

1.1 Alternatywa tekstowa

1.1.1 Treść nietekstowa: (Poziom A)
Wyniki dla całej próbki:

Wynik: Zaliczone

Ustalenia: Obecne teksty alternatywne obrazów, obecne rozszerzone opisy dla czytników ekranu

1.2 Multimedia

1.2.1 Tylko audio lub tylko wideo (nagranie): (Poziom A)
Wyniki dla całej próbki:

Wynik: Nie dotyczy

Ustalenia:

1.2.2 Napisy rozszerzone (nagranie): (Poziom A)
Wyniki dla całej próbki:

Wynik: Nie dotyczy

Ustalenia:

1.2.3 Audiodeskrypcja lub alternatywa tekstowa dla mediów (nagranie): (Poziom A)
Wyniki dla całej próbki:

Wynik: Nie dotyczy

Ustalenia:

1.2.4 Napisy rozszerzone (na żywo): (Poziom AA)
Wyniki dla całej próbki:

Wynik: Nie dotyczy

Ustalenia:

1.2.5 Audiodeskrypcja (nagranie): (Poziom AA)
Wyniki dla całej próbki:

Wynik: Nie dotyczy

Ustalenia:

1.3 Możliwość adaptacji

1.3.1 Informacje i relacje: (Poziom A)
Wyniki dla całej próbki:

Wynik: Zaliczone

Ustalenia: Formularze mają poprawnie powiązane etykiety.

1.3.2 Zrozumiała kolejność: (Poziom A)
Wyniki dla całej próbki:

Wynik: Zaliczone

Ustalenia:

1.3.3 Właściwości zmysłowe: (Poziom A)
Wyniki dla całej próbki:

Wynik: Zaliczone

Ustalenia: Ikony mają dodatkowe etykiety tekstowe, aktywne elementy strony są odpowiednio wyróżnione i oznaczone atrybutami ARIA.

1.3.4 Orientacja: (Poziom AA)
Wyniki dla całej próbki:

Wynik: Zaliczone

Ustalenia:

1.3.5 Określenie pożądanej wartości: (Poziom AA)
Wyniki dla całej próbki:

Wynik: Zaliczone

Ustalenia: Pola formularzy mają ustawioną oczekiwaną zawartość, atrybuty autocomplete. Poprawnie identyfikują i wskazują problemy z danymi.

1.4 Rozróżnialność

1.4.1 Użycie koloru: (Poziom A)
Wyniki dla całej próbki:

Wynik: Zaliczone

Ustalenia: Linki mają dodatkowe podkreślenie, fokus klawiatury jest oprócz koloru wskazywany ramką.

1.4.2 Kontrola odtwarzania dźwięku: (Poziom A)
Wyniki dla całej próbki:

Wynik: Nie dotyczy

Ustalenia:

1.4.3 Kontrast (minimalny): (Poziom AA)
Wyniki dla całej próbki:

Wynik: Zaliczone

Ustalenia: Witryna jest wyposażona w możliwość łatwego przełączenia w tryb spełniający wymogi kontrastu. Domyślne kolory niespełniające wymogów są podyktowane identyfikacją wizualną.

1.4.4 Zmiana rozmiaru tekstu: (Poziom AA)
Wyniki dla całej próbki:

Wynik: Zaliczone

Ustalenia:

1.4.5 Obrazy tekstu: (Poziom AA)
Wyniki dla całej próbki:

Wynik: Zaliczone

Ustalenia:

1.4.10 Dopasowanie do ekranu: (Poziom AA)
Wyniki dla całej próbki:

Wynik: Zaliczone

Ustalenia:

1.4.11 Kontrast elementów nietekstowych: (Poziom AA)
Wyniki dla całej próbki:

Wynik: Zaliczone

Ustalenia: Witryna jest wyposażona w możliwość łatwego przełączenia w tryb spełniający wymogi kontrastu. Domyślne kolory niespełniające wymogów są podyktowane identyfikacją wizualną.

1.4.12 Odstępy w tekście: (Poziom AA)
Wyniki dla całej próbki:

Wynik: Zaliczone

Ustalenia:

1.4.13 Treść spod kursora lub fokusu: (Poziom AA)
Wyniki dla całej próbki:

Wynik: Zaliczone

Ustalenia: Błędy formularzy są usuwane w momencie edycji danych błędnego pola.

Zasada 2 Funkcjonalność

2.1 Dostępność z klawiatury

2.1.1 Klawiatura: (Poziom A)
Wyniki dla całej próbki:

Wynik: Zaliczone

Ustalenia:

2.1.2 Bez pułapki na klawiaturę: (Poziom A)
Wyniki dla całej próbki:

Wynik: Zaliczone

Ustalenia:

2.1.4 Jednoznakowe skróty klawiaturowe: (Poziom A)
Wyniki dla całej próbki:

Wynik: Nie dotyczy

Ustalenia:

2.2 Wystarczający czas

2.2.1 Dostosowanie czasu: (Poziom A)
Wyniki dla całej próbki:

Wynik: Nie dotyczy

Ustalenia:

2.2.2 Pauza, zatrzymanie, ukrycie: (Poziom A)
Wyniki dla całej próbki:

Wynik: Nie dotyczy

Ustalenia:

2.3 Ataki padaczki

2.3.1 Trzy błyski lub wartości poniżej progu: (Poziom A)
Wyniki dla całej próbki:

Wynik: Zaliczone

Ustalenia:

2.4 Możliwość nawigacji

2.4.1 Możliwość pominięcia bloków: (Poziom A)
Wyniki dla całej próbki:

Wynik: Zaliczone

Ustalenia: WItryna zawiera odnośniki do menu głównego i do treści

2.4.2 Tytuły stron: (Poziom A)
Wyniki dla całej próbki:

Wynik: Zaliczone

Ustalenia: Poprawnie „tytuł strony – nazwa serwisu”

2.4.3 Kolejność fokusu: (Poziom A)
Wyniki dla całej próbki:

Wynik: Zaliczone

Ustalenia: Wszystkie elementy aktywne przejmują fokus w logicznej kolejności

2.4.4 Cel łącza (w kontekście): (Poziom A)
Wyniki dla całej próbki:

Wynik: Zaliczone

Ustalenia: Odnośniki mają zrozumiałą i jasno określającą cel treść

2.4.5 Wiele dróg: (Poziom AA)
Wyniki dla całej próbki:

Wynik: Zaliczone

Ustalenia: Istnieją alternatywne drogi dotarcia do tych samych treści

2.4.6 Nagłówki i etykiety: (Poziom AA)
Wyniki dla całej próbki:

Wynik: Zaliczone

Ustalenia:

2.4.7 Widoczny fokus: (Poziom AA)
Wyniki dla całej próbki:

Wynik: Zaliczone

Ustalenia: Wszystkie elementy przejmujące fokus klawiatury wskazują go wizualnie

2.5 Metody obsługi

2.5.1 Gesty dotykowe: (Poziom A)
Wyniki dla całej próbki:

Wynik: Nie dotyczy

Ustalenia:

2.5.2 Rezygnacja ze wskazania: (Poziom A)
Wyniki dla całej próbki:

Wynik: Nie dotyczy

Ustalenia:

2.5.3 Etykieta w nazwie: (Poziom A)
Wyniki dla całej próbki:

Wynik: Zaliczone

Ustalenia:

2.5.4 Aktywowanie ruchem: (Poziom A)
Wyniki dla całej próbki:

Wynik: Nie dotyczy

Ustalenia:

Zasada 3 Zrozumiałość

3.1 Możliwość odczytania

3.1.1 Język strony: (Poziom A)
Wyniki dla całej próbki:

Wynik: Zaliczone

Ustalenia: Określono język polski dla całej witryny

3.1.2 Język części: (Poziom AA)
Wyniki dla całej próbki:

Wynik: Nie dotyczy

Ustalenia: Brak części w języku innym niż podstawowy język strony

3.2 Przewidywalność

3.2.1 Po otrzymaniu fokusu: (Poziom A)
Wyniki dla całej próbki:

Wynik: Zaliczone

Ustalenia:

3.2.2 Podczas wprowadzania danych: (Poziom A)
Wyniki dla całej próbki:

Wynik: Zaliczone

Ustalenia:

3.2.3 Spójna nawigacja: (Poziom AA)
Wyniki dla całej próbki:

Wynik: Zaliczone

Ustalenia:

3.2.4 Spójna identyfikacja: (Poziom AA)
Wyniki dla całej próbki:

Wynik: Zaliczone

Ustalenia:

3.3 Pomoc przy wprowadzaniu informacji

3.3.1 Identyfikacja błędu: (Poziom A)
Wyniki dla całej próbki:

Wynik: Zaliczone

Ustalenia: Pola formularzy informują o błędach zarówno podczas wprowadzania, jak i podczas próby zatwierdzenia.

3.3.2 Etykiety lub instrukcje: (Poziom A)
Wyniki dla całej próbki:

Wynik: Zaliczone

Ustalenia: Etykiety powiązane z polami.

3.3.3 Sugestie korekty błędów: (Poziom AA)
Wyniki dla całej próbki:

Wynik: Zaliczone

Ustalenia: Sugestie korekty danych w formularzach są anonsowane i umieszczane obok błędnych pól.

3.3.4 Zapobieganie błędom (prawnym, finansowym, w danych): (Poziom AA)
Wyniki dla całej próbki:

Wynik: Zaliczone

Ustalenia: Pola przyjmują określone dla nich typy danych. Zapewniono walidację danych zarówno po stronie klienta jak i serwera.

Zasada 4 Solidność

4.1 Kompatybilność

4.1.1 Poprawność kodu: (Poziom A)
Wyniki dla całej próbki:

Wynik: Zaliczone

Ustalenia:

4.1.2 Nazwa, rola, wartość: (Poziom A)
Wyniki dla całej próbki:

Wynik: Zaliczone

Ustalenia: Zastosowano znaczniki i role ARIA zgodnie z semantyką i znaczeniem elementów.

4.1.3 Komunikaty o stanie: (Poziom AA)
Wyniki dla całej próbki:

Wynik: Zaliczone

Ustalenia: Elementy rozwijalne sygnalizują zarówno możliwość rozwinięcia jak i stan.

Próbka ocenianych stron internetowych

Powiązane zasoby WCAG 2