Zostań Lokalnym Eko Liderem – ZwalczNudę

Zmieniasz swoją okolicę na lepszą, zyskujesz doświadczenie w organizacji wydarzeń społecznych, poznajesz wspaniałych przyjaciół, dla których ważne są te same rzeczy, bierzesz udział w szkoleniu w Warszawie oraz otrzymujesz nagrodę finansową i rzeczową – to wszystko możesz zyskać, zostając Lokalnym Eko Liderem w projekcie „Nasze Czyste Powietrze”.

Wypełnij formularz zgłoszeniowy poniżej i zostań Lokalnym Eko Liderem

  Dane kontaktowe

  Opowiedz nam o sobie


  Czy masz doświadczenie w organizacji lokalnych wydarzeń lub pracy z lokalną społecznością?

  Działania projektowe
  Czy uda Ci się zdobyć oświadczenie o komplementarności wydarzeń od właściwego organu urzędu gminy/ miasta?
  (Wzór oświadczenia do pobrania w formacie PDF.)

  Podaj planowany miesiąc zorganizowania pikniku:

  Czy jesteś w stanie zorganizować warsztaty liczące ok. 20 osób?

  Podaj planowany miesiąc zorganizowania warsztatów.:

  Czy jesteś w stanie w ramach lokalnej promocji rozwiesić 20 plakatów dotyczących warsztatów/ pikniku na terenie swojej gminy?

  Czy możesz wziąć udział w szkoleniu dla Lokalnych Eko Liderów/ek 2-3 marca 2023 roku??

  Informacje dodatkowe

  Zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych osoby zgłaszające się, przesyłając formularz zgłoszeniowy, wyrażają zgodę na przetwarzanie ich danych osobowych. Administratorem danych jest Fundacja Zwalcz Nudę. Dane (imię, nazwisko, adres e-mail, telefon i adres mail) wykorzystywane będą w celach komunikacyjnych. Istnieje możliwość wycofania zgody, przesyłając informację drogą elektroniczną na adres promocja@zwalcznude.pl. Jednak jej udzielenie jest niezbędne do udziału w projekcie.