Regulamin rekrutacji LEL – ZwalczNudę

Regulamin rekrutacji LEL do projektu „Nasze Czyste Powietrze”

I. Cele projektu

 • Celem projektu „Nasze czyste powietrze” jest zapoznanie mieszkańców gmin wiejskich i wiejsko- miejskich z problemami zanieczyszczenia powietrza oraz wskazanie środków, jakimi można je zwalczać, korzystając z dofinansowania programu „Czyste powietrze”. Projekt skupia się również na edukacji ekologicznej w holistycznym podejściu. 
 • W ramach projektu rekrutowane są lokalni eko liderzy, którzy pomogą nam zrealizować projektowe działania na terenie swoich miejscowości.
 • Projekt “Nasze Czyste Powietrze” jest współfinansowany przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

II. Zasady rekrutacji LEL

 • W programie „Nasze Czyste Powietrze” w roku 2023 zostanie zrekrutowanych 20 Lokalnych Eko Liderek/ Liderów zwanych dalej LEL.
 • Podczas rekrutacji LEL brane będą pod uwagę wyłącznie osoby z terenów województwa mazowieckiego i łódzkiego z gmin wiejskich i wiejsko-miejskich.
 • Rekrutacja LEL

3.1. Rekrutacja LEL składa się z 2 etapów:

1 etap – wypełnienie formularza zgłoszeniowego (do 5 lutego 2023 r.)

2 etap – ocena zgłoszenia LEL przez Fundację Zwalcz Nudę i wybór kandydatów (6-7 luty 2023 r.)

Ogłoszenie wyników rekrutacji: 8 luty 2023 roku

Informujemy, że ostatecznie z jednej gminy zostanie wybrana tylko jedna/ jeden LEL 

3.2. Opis etapów rekrutacji LEL

Podczas 1 etapu rekrutacji należy wypełnić formularz zgłoszeniowy

W 2 etapie rekrutacji LEL podczas oceny zgłoszenia brane są pod uwagę:

 • Charakterystyka LEL (postawa, działania społeczne, osiągnięcia, związek z ekologią)
 • Wyrażenie gotowości do zorganizowania eko pikniku wraz ze wsparciem Fundacji Zwalcz Nudę (podanie przybliżonej daty i miejsca pikniku, podanie zasięgu wydarzenia)
 • Wyrażenie gotowości do zorganizowania eko warsztatów w swojej gminie (podanie przybliżonej daty i miejsca warsztatów, zapewnienie zgromadzenia na warsztatach od 15-20 osób – mieszkańców z terenów gminy, będących właścicielami domów jednorodzinnych)
 • Wielkość gminy, na terenie której LEL wykona działania projektowe

III. Opis działań projektu

 • Pikniki i warsztaty

Z 20 zrekrutowanymi LEL Fundacja może nawiązać współpracę na różnych szczeblach: zorganizowanie warsztatów (więcej o warsztatach tutaj) zorganizowanie pikniku o zasięgu min. 800 uczestników (więcej o pikniku tutaj),  zorganizowanie warsztatów i pikniku, inna forma współpracy ustalona indywidualnie z LEL przez Fundacje Szkolenie LEL.

 • Szkolenie LEL

20 zrekrutowanych LEL zostanie zaproszonych na 2 dniowe szkolenie wyjazdowe połączone z integracją, które odbędzie się w dniach 2-3 marca 2023 roku. Szkolenie będzie odbywać się w Warszawie. Fundacja pokrywa koszty całego szkolenia, to znaczy zapewnia nocleg w obiekcie 4-gwiazdkowym, wyżywienie, zwraca koszty dojazdu (od 100 do 150zł – kwota zryczałtowana, kwota zależna od odległości mierzonej w kilometrach od miejsca zamieszkania LEL do miejsca zakwaterowania podczas szkolenia), organizuje warsztaty i animacje dla uczestników szkolenia. Zgłoszone LEL mają obowiązek zjawić się na dwudniowym szkoleniu wyjazdowym. Nieobecność możliwa tylko w uzasadnionych sytuacjach.

 • Uroczysta gala podsumowująca projekt

20 zrekrutowanych LEL zostanie zaproszonych na uroczystą galę podsumowującą projekt, która odbędzie się w 2023 roku. Na gali odbędzie się wręczenie nagród głównych dla najaktywniejszych LEL wybranych na drodze konkursu, o którym mowa w punkcie IV. Konkurs LEL.

IV. Konkurs LEL

Najlepszych eko liderów nagrodzimy na gali wręczenia nagród. Będą to dyplomy oraz nagrody rzeczowe w postaci ekologicznych koszy prezentowych oraz mierników jakości powietrza z dedykacją. Planujemy ufundowanie przyjazdu z noclegiem i wyżywieniem na galę wszystkim LEL.

Wyłonimy 8 półfinalistów, którzy dostaną kosze prezentowe oraz 3 finalistów, którzy dostaną mierniki jakości powietrza. Będą to urządzenia, które mogą służyć społeczności lokalnej celem określenia na bieżąco sytuacji zanieczyszczenia.

Kryteriami oceny działalności Eko Liderów i Liderek będą:

 • liczba złożonych wniosków w gminie Eko Lidera/Liderki do programu “Czyste Powietrze” w ramach realizacji projektu,
 • liczba osób uczestniczących w wydarzeniach w ramach projektu (w warsztatach, pikniku),
 • zasięg wykonanych działań w ramach projektu, w szczególności program pikniku, jego atrakcyjność, ilośc stoisk dodatkowych,
 • współpraca w zakresie promocji wydarzeń (znalezienie minimum 10 profili w mediach społecznościowych, które udostępnią informację o wydarzeniach, dystrybucja plakatów i udokumentowanie tego, współpraca z lokalnymi mediami, nawiązanie współpracy z parafią),
 • terminowość i zaangażowanie LEL.

V. Postanowienia końcowe

 • Szczegółowe informacje o projekcie znajdują się na stronie Nasze Czyste Powietrze 
 • Administratorem danych osobowych uczestników projektu jest Fundacja Zwalcz Nudę z siedzibą: ul. Ludwika Kickiego 1/U4, 04-373 Warszawa, NIP: 9522127106, REGON: 146915953.
 • Fundacja zastrzega sobie prawo do zmian w niniejszym regulaminie. 

Patroni medialni

Patroni honorowi

Niniejszy materiał został dofinansowany ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Za jego treść odpowiada wyłącznie Fundacja Zwalcz Nudę.

logotyp Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki WodnejBanner z napisem "dowiedz się więcej o programie "czyste powietrze" na oficjalnej stronie"