II nabór składania ofert w projekcie Nasze Czyste Powietrze – ZwalczNudę

Fundacja Zwalcz Nudę zaprasza udziału w II naborze ofert na realizację poniższych zadań:

 1. koordynacji, logistyki i transportu lub/i
 2. przygotowania infrastruktury piknikowej,

w ramach projektu Nasze Czyste Powietrze, współfinansowanego ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Na oferty czekamy do dnia 1 marca 2023 do godz. 12:00 w formie mailowej na adres ncp@zwalcznude.pl oraz papierowej na adres Fundacja Zwalcz Nudę, ul. Kickiego 1 lok. u4, 04-373 Warszawa.

Więcej informacji w zapytaniu ofertowym poniżej w załączniku.

ZAŁĄCZNIK

W nawiązaniu do zapytań do oferty konkursowej, poniżej odpowiedzi:

Część 1:

 1. Harmonogram – czy ustala go agencja czy też Państwo, podobnie jak miejsca wydarzeń, miejscowości etc.?
  ODPOWIEDŹ: Harmonogram powstaje we współpracy z 20. lokalnymi ekoliderami projektu.
 2. Sesje warsztatowe – jest informacja, że budżet na sesje jest z innej puli – czy to oznacza, że merytoryczny prowadzący jest po stronie Fundacji?
  ODPOWIEDŹ: Po stronie agencji jest pozyskanie ekspertów zgodnie z opisem w ofercie. Fundacja na etapie oceny oferty musi mieć pełne dane i opis doświadczenia ekspertów. Wynagrodzenie ekspertów ponosi fundacja zgodnie ze stawkami opisanymi w zapytaniu ofertowym.
 3. Dmuchaniec – podana jest informacja – „do skoordynowania” – co ona oznacza? Transport, montaż i pilnowanie sprzętu? Do montażu dmuchańca powinna być osoba przeszkolona, animator pilnujący wejścia oraz dostęp do prądu. Kto rozstawia dmuchańca?ODPOWIEDŹ: Fundacja posiada dmuchańca, którego przekaże agencji na każdy piknik do prowadzenia animacji zgodnie z przepisami bhp. Organizacja animacji po stronie agencji.
 4. Warsztaty i ich idea oraz wykonanie po stronie agencji.
  ODPOWIEDŹ: To zagadnienie jest opisane w zapytaniu ofertowym szczegółowo.

 

Część 2:

 1. Stoły – mowa o stołach 180 cm – typowych pod targi, wystąpienia etc.?
  ODPOWIEDŹ: Nie możemy ingerować w merytorykę Państwa oferty.
 2. Okablowanie – jaka jest odległość od skrzynek i jakie jest zabezpieczenie prądowe na miejscu? Takie kwestie mocno implikują to, ile i jakie zabezpieczenie należy przeznaczyć.
  ODPOWIEDŹ: Jest to sprawa indywidualna na każdym pikniku.
 3. Sprzęt fundacji – czy TV i namiot są przekazywane przed 1 eventem czy też dowożone są one bezpośrednio na wydarzenia przez Fundację. Transport sprzętu z i od Fundacji to dodatkowe koszty.
  ODPOWIEDŹ: Co do zasady na jeden event.
 4. Barek kawowy – czy jest on dostarczany przez Fundację czy to element wydarzenia? Jeśli po stronie organizatora, to co ma się w nim znajdować i kto go obsługuje? Mamy to w ofercie, ale są to dodatkowe koszty + osoba z książeczką sanepidowską.
  ODPOWIEDŹ: Nie możemy ingerować w merytorykę Państwa oferty.

 

Inne pytania:

 1. Czy rozliczenie jest po całym wydarzeniu – 16 piknikach czy po każdym pikniku następuje rozliczenie?
  ODPOWIEDŹ: Rozliczenie następuje albo po każdym miesiącu, albo po każdym kwartale na podstawie FV wystawionej z 90-dniowym terminem płatności.

 

Aktualizacja z dnia 7.02.2023 r.

 1. Do zadań w ramach koordynacji, logistyki oraz transportu dodano:
  – Organizacja animacji dodatkowych, programu stworzonego przy udziale partnerów lokalnych, dzięki czemu program pikniku nie ogranicza się do animacji wskazanych w projekcie Fundacji a jest rozszerzony o szereg (minimum 5) działań dodatkowych przygotowanych przez lokalne organizacje, firmy, partnerów itp.
  – Niniejszy projekt jest realizowany przy uwzględnieniu wkładu własnego Fundacji. W ramach realizowanego projektu organizacja wdrażająca powinna wesprzeć Fundację w pozyskaniu wkładu własnego od sponsorów i Partnerów projektu w kwocie 4000 pln netto do każdego z pikników. Do każdego pikniku oferent przygotuje działania, które mają na celu pozyskanie sponsorów. Oferent jest zobowiązany pozyskać sponsorów i zaproponować im działania, za które sponsorzy zapłacą tak, by na konto fundacji wpłynęła oczekiwana kwota przed każdym z pikników. W przypadku braku pozyskania takich kwot do każdego z pikniku w trakcie realizacji kwota niniejsza ulegnie zmniejszeniu o 4000 pln netto.
  – Oferent jest zobowiązany do odbycia w siedzibie Fundacji w Warszawie minimum jednego spotkania w miesiącu z zespołem fundacji prowadzącym projekt.
 2. W ramach infrastruktury piknikowej dodano:
  – Oferent jest zobowiązany do odbycia w siedzibie Fundacji w Warszawie minimum jednego spotkania w miesiącu z zespołem fundacji prowadzącym projekt.
  – 30% zaproponowanego za to działanie budżetu zaproponowanego w zapytaniu ofertowym Fundacja zgodnie z projektem pokrywa ze środków własnych, pozyskanych od sponsorów zewnętrznych. W przypadku składania oferty jedynie na to zadanie oferent zobowiązany jest przedstawić propozycję pozyskania sponsorów. W przypadku braku ich pozyskania w trakcie realizacji kwota niniejsza ulegnie zmniejszeniu o 30%.
 3. W kryteriach oceny w działaniu 1 dodano:
  – Jakość merytoryczna warsztatów i programu dla dorosłych w tym kadr prowadzących; oferent ma za zadanie dołączyć CV min. dwóch ekspertów z opisem ich doświadczenia (0-10 pkt).
  – Opis pozostałych działań projektowych ze szczególnym uwzględnieniem rozwinięcia programu o dodatkowe atrakcje przy pomocy partnerów lokalnych oraz o dodatkowych sponsorów i partnerów pikników (0-10 pkt).
  – Sposób koordynowania i prowadzenia projektu (0-5 pkt).
 4. W informacjach dotyczących, czego powinna zawierać oferta dodano:
  – kopia polisy OC oferenta na 100 000 zł.