II nabór składania ofert w projekcie Nasze Czyste Powietrze – ZwalczNudę

Fundacja Zwalcz Nudę zaprasza udziału w II naborze ofert na realizację poniższych zadań:

  1. koordynacji, logistyki i transportu lub/i
  2. przygotowania infrastruktury piknikowej,

w ramach projektu Nasze Czyste Powietrze, współfinansowanego ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Na oferty czekamy do dnia 1 marca 2023 do godz. 12:00 w formie mailowej na adres ncp@zwalcznude.pl oraz papierowej na adres Fundacja Zwalcz Nudę, ul. Kickiego 1 lok. u4, 04-373 Warszawa.

Więcej informacji w zapytaniu ofertowym poniżej w załączniku.

ZAŁĄCZNIK