Brygada Porządkowa – młodzi ekoinfluencerzy na rzecz planety – ZwalczNudę

Fundacja Zwalcz Nudę̨ rozpoczyna innowacyjny projekt dedykowany dzieciom i młodzieży w wieku od 13 do 17 lat z Warszawy i okolic – „Brygadę Porządkową”. To jedyna w swoim rodzaju inicjatywa, której celem jest nie tylko edukacja ekologiczna, ale także promowanie ekologicznego stylu życia wśród młodych ludzi oraz wykorzystanie mediów społecznościowych jako narzędzia do rozpowszechniania idei ekologicznych. 

 

Projekt potrwa do 31 października 2025 roku i zakłada stworzenie grupy młodych ludzi, ekoinfluencerów, tzw. Brygady Porządkowej. W ramach projektu uczestnicy będą uczestniczyć w szkoleniach z zakresu ochrony środowiska i klimatu, mediów społecznościowych oraz bezpieczeństwa w Internecie. Następnie, wykorzystując swoje umiejętności, będą angażować się w różne ekologiczne wyzwania i zadania, a także dokumentować swoje działania w social mediach. To ma zachęcić ich rówieśników do proekologicznych postaw
i poszerzać ich wiedzę na ten temat.

 

Influencer – wymarzony zawód generacji Z

Współczesna era cyfrowa przyniosła ze sobą nie tylko nowe technologie, ale także zmiany
w sposobie, w jaki młode pokolenie postrzega swoją przyszłość zawodową. Najnowsze wyniki badań opublikowane przez firmę Morning Consult wykazują, że 57 procent osób należących do pokolenia Z, czyli tych urodzonych w latach 1997–2012, wyraża chęć stania się influencerami.[1] Również raport z 2021 roku opracowany przez IQS pod tytułem „Aspiracje dziewczynek w Polsce”[2] informuje, że blisko połowa, czyli 48 procent, wyraża podobne pragnienia. Zjawisko to rysuje nowe kontury dzisiejszego świata pracy, gdzie wpływ i obecność w mediach społecznościowych zdają się być kluczowymi elementami sukcesu zawodowego. Co kieruje młodymi ludźmi? Jakie korzyści dostrzegają w roli influencera?

 

Gen Z – nowa era zainteresowania ekologicznego

Generacja Z wyłania się jako grupa, która zdaje sobie sprawę z istotności kwestii ekologicznych. Młodzi ludzie z tej generacji aktywnie angażują się w działania na rzecz ochrony środowiska, podejmując świadome decyzje konsumenckie i propagując zrównoważony tryb życia. Nowe pokolenie wydaje się gotowe na przemiany, które wspierają długoterminowe dobro zarówno jednostek, jak i planety. Na podstawie badań przeprowadzonych przez Polską Izbę Żywności Ekologicznej można jednoznacznie stwierdzić, że młode pokolenie, reprezentowane przez pokolenie Z, wykazuje znacznie większe, niż starsze pokolenia, zainteresowanie ekologicznymi produktami spożywczymi oraz bardziej prośrodowiskowym podejściem do jedzenia i konsumpcji. Dane prezentowane w raporcie otwarcia projektu Izby – „Przestaw się na eko”[3] – oraz deklaracje respondentów wyraźnie dowodzą, że około 80 procent badanej grupy regularnie sięga po produkty ekologiczne podczas zakupów.

 

Brygada Porządkowa: młodzieżowa inicjatywa na rzecz zrównoważonej przyszłości

Brygada Porządkowa będzie podejmować ekowyzwania skupione wokół codziennych działań, które każdy z nas może podjąć, aby chronić naszą planetę. Obejmuje to m.in. prawidłową segregację śmieci, dbanie o czystość lasów, promowanie korzystania z transportu publicznego, zmniejszanie konsumpcji czy ograniczanie spożycia mięsa. Uczestnicy dowiedzą się o zależnościach środowiskowych, bioróżnorodności, granicach planetarnych i zostaną wyposażeni w wiedzę, która pomoże im w przyszłości podejmować mądre, prośrodowiskowe decyzje. Celem projektu jest nie tylko zwiększenie świadomości ekologicznej, ale także zachęcenie innych do podejmowania podobnych działań.

 

Projekt łączy dwie ważne kwestie: ekologię i media społecznościowe. Współpraca z młodymi influencerami, którzy są aktywni w popularnych platformach takich jak TikTok czy Instagram, pozwoli na skuteczne dotarcie do młodego pokolenia. Nasza Brygada Porządkowa będzie tworzyć ekologiczne treści, które nie tylko edukują, ale także inspirują do działań na rzecz naszej planety i środowiska – mówi prezes Fundacji Zwalcz Nudę Krystyna Radkowska.

 

Projekt „Brygada Porządkowa” ma na celu zainteresowanie młodych ludzi problematyką ekologii i zachęcenie ich do działania na rzecz dobra wspólnego. Realizowany będzie przez dwa lata, aby umożliwić uczestnikom pełne zaangażowanie i rozwijanie kompetencji
w obszarze ekologii i mediów społecznościowych. Uczestnicy zostaną podzieleni na mniejsze grupy, co pozwoli na bardziej efektywną pracę i lepszą integrację.

 

Już teraz Fundacja Zwalcz Nudę̨ zaprasza do współpracy szkoły, Młodzieżowe Rady Dzielnic, samorządy szkolne, organizacje pozarządowe, a także instytucje publiczne i partnerów prywatnych. Projekt „Brygada Porządkowa” jest odpowiedzią na narastający kryzys klimatyczny i rosnącą popularność mediów społecznościowych wśród młodych ludzi.

 

W ramach projektu przewidziane są także warsztaty, wizyty studyjne i finałowa gala, na której zostaną nagrodzeni uczestnicy, którzy zdobyli najwięcej punktów za realizację ekologicznych wyzwań. Fundacja Zwalcz Nudę ma nadzieję, że projekt będzie inspiracją dla innych do działań na rzecz ochrony środowiska.

 

Więcej informacji na temat projektu na stronie www.zwalcznude.pl/brygada-porzadkowa/. Organizatorem projektu jest Fundacja Zwalcz Nudę. Projekt dofinansowany ze środków Rządowego Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich NOWEFIO na lata 2021-2030. Za jego treść odpowiada wyłącznie Fundacja Zwalcz Nudę.

[1] https://pro.morningconsult.com/analyst-reports/influencer-report dostęp: 17.11.2023r.

[2] https://inspiring-girls.pl/aspiracje-dziewczynek-w-polsce-2021/ dostęp: 17.11.2023r.

[3] Polska Izba Żywności Ekologicznej: Raport śródokresowy „Przestaw się na eko. Szukaj Euroliścia”.